SESLENDİRME SİSTEMLERİ;

Bir an durup düşünelim; Acaba SES olmasaydı insanlar birbirleriyle nasıl anlaşabilir ve iletişim kurabilirdi? İşaretlerle mi? Yoksa bakışarak mı? Her iki şekilde de çok güç olacağı apaçık ortada. Seslerle bezenmiş bir dünyada yaşamak kuşkusuz çok güzel.

İnsan ve müzik sesi, doğal kaynağından çıktığı şekliyle, geniş mekân ve alanlarda, duyulamayacak kadar zayıf kalır. Seslendirme Sistemleri, insan ve müzik sesini yükselterek daha rahat duyulmasını sağlayan sistemlerdir. Temel olarak; Mikrofon, Anfi, Hoparlör ve çeşitli özelliklerdeki müzik ses ve cihazlarından oluşur.

Seslendirme Sistemleri güvenlik amacıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin bir alışveriş merkezindeki yangın esnasında, anons yapılarak insanların uyarılması ve çıkış kapılarına yönlendirilmesi muhtemel can kayıplarını ve yaralanmaları önemli ölçüde azaltacak veya ortadan kaldıracaktır.

Bu sistemlerin en yaygın kullanım yerleri; Hastaneler, Okullar, Camiler, Konferans ve Gösteri Salonları, Fabrikalar, Mağazalar, Alışveriş Merkezleri, Belediyeler vb.

Profesyonel proje ve uygulama ekibimiz, sizlerden gelecek olan talepleri en hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak için görev başındadır.