FİBER OPTİK ÇÖZÜMLER;

Bir verinin daha hızlı, sorunsuz ve kayba uğramadan iletilmesi isteniyorsa, artık günümüzde ilk akla gelen çözüm fiber optiktir. Elektromanyetik parazitlerden ve doğa koşullarından olumsuz etkilenmeyen fiber optik kablolar sayesinde çok uzak mesafelere güvenli bir şekilde bilgi aktarımı mümkündür.

Bir saç telinden daha ince ve içinden ışık geçebilen bu narin kablo, kendisinden beklenilenin çok ötesinde mucizeler yaratmaktadır. Tek modlu ve çok modlu seçenekleriyle haberleşmede, network sistemlerde, askeri alanlarda, elektronik cihazların irtibatlanmasında ve Kapalı Devre TV sistemlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Fiber optik altyapı ihtiyaçlarını; projelendirme, kablo çekilmesi, sonlandırma, devreye alma ve testlerinin yapılması konusunda bir bütün halinde hizmet vererek karşılamaktayız.

Profesyonel proje ve uygulama ekibimiz, sizlerden gelecek olan talepleri en hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak için görev başındadır.