ACİL DURUM AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ;

Acil durum Aydınlatma ve Yönlendirme Üniteleri, herhangi bir sebeple şehir şebekesinin kesildiği durumlarda, normal aydınlatma sisteminin devre dışı kalması sonucu bina karanlıkta kaldığında, belirli bir süre kendi enerji kaynağından beslenerek çıkış noktalarının belirtilmesi amacıyla kullanılırlar.

Bu cihazlar, hem çıkış noktalarını aydınlatırlar hem de üzerindeki işaret ve grafiklerle çıkış yönünü gösterirler. Otellerden Hastanelere, Okullardan Fabrikalara kadar geniş bir kullanım alanı vardır. Bu sistemin temel amacı, kapalı bir mekânda yaşanan herhangi bir acil durumda, güvenli bir şekilde binadan insan tahliyesini gerçekleştirerek can güvenliğini sağlamaktır.

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, binalarda bu sistemlerin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Profesyonel proje ve uygulama ekibimiz, sizlerden gelecek olan talepleri en hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak için görev başındadır.